Najważniejsze spotkanie w życiu

Bóg przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie. „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decy­zji etycznej czy jakiejś wielkiej idei – tłumaczy Papież Benedykt XVI – jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym…

W niewoli szatana

W niewoli trzyma nas szatan. Z jego pęt, które zacisnęły się na nas szczelnie, musimy się oswo­bodzić, a mówiąc ściślej: musimy zostać wyswo­bodzeni! Diabeł ma nas w szachu, ponieważ jeste­śmy śmiertelni. Wciąż kłuje nas żądłem z trucizną, którym jest grzech….

Kato-folk. Odcinek czwarty

Jars of Clay to grupa z Nashville. Zanim przejdziemy do ich muzyki – ciekawostka. Inspiracją do wyboru nazwy zespołu był  fragment 2 Listu do Koryntian: „But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power…

Czujesz ten smród?

A może już czuć nas trupem? Kto tego smrodu nie czuje, ten będzie mieć trudność ze spotkaniem Jezusa. Jesteśmy przecież pobici przez zbójców, a ratunek przynosi nam miłosierny Samarytanin. Bóg przychodzi bowiem do tych, których wnętrza toczy duchowa śmierć. Najpierw…

Koniec z kleryczkiem z rumianymi policzkami

Żeby była jasność – ten tekst to reklama. Więc jeśli nie lubisz reklam, to tego nie czytaj. Chyba, że chcesz poznać kogoś fascynującego. Chodziłem do szkoły podstawowej i gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. Trwało to 5 lat. W…